Projects

Current

TÜBİTAK ARDEB 1001 (120S987)

Tümör ve mikroçevrelerinin üç boyutlu matematiksel modellerinin geliştirilmesi
(Reconstruction of 3D mathematical models of tumors and their microenvironments)

01/03/2021 – 01/03/2024

TÜSEB (2019-TA-01 – 3936)

Tümör örneklerindeki nadir hücre türlerinin belirlenmesi ve prognostik özelliklerinin incelenmesi
(Identification of rare cell types in tumour samples and investigation of their prognostic potential)

15/05/2020 – 15/05/2022

TÜBİTAK ARDEB 1003 (216S489)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Modelleri Oluşturulması Ve Etiyopatogenezinin Omik Yöntemlerle Araştırılması
(Creation of dormancy models of non-small cell lung carcinoma and investigation of its etiopathogenesis using omics methods)

15/12/2017 – 15/12/2020

Completed

TÜBİTAK ARDEB 1001 (116S388)

Uyarılmış Kök Hücrelerin Oluşum ve Başkalaşım Süreçlerinin Sistem Biyolojisi ve Biyomühendislik Yaklaşımlarıyla Modellenerek Geliştirilmesİ
(Mathematical Modelling and Improvement of Reprogramming and Differentiation Processes of Induced Pluripotent Stem Cells

01/05/2017 – 01/05/2020

TÜBİTAK BİDEB 2232 (116C062)

Eubacterium limosum soylarının metabolik ağlarının ve karbon asimilasyonu yol izlerinin oluşturulması yoluyla biyoyakıt üretimine yeni nesil çözümlerin geliştirilmesi: Sistem biyolojisi yaklaşımı
(New generation biofuel production via modelling of metabolic pathways and carbon assimilation in Eubacterium limosum strains)

01/05/2016 – 01/05/2018